Игри

Информация за страница Училища

Във всички големи и по-малки градове има училища, където да се записват ученици всяка година. Такива има дори в някои по-големи села, където пък учат както живеещите там деца, така и тези от съседните. Както вероятно добре знаете, за записването в детска градина или училище често се изисква много време. В новините, които всеки от вас гледа обед или вечер, редовно се излъчват репортажи за родители, които чакат с часове на дълги опашки, защото това е единственият възможен начин да запишат своите деца. И докато този проблем все пак в повечето случаи се разрешава благополучно, то съществуват и други, значително по-трудни. Например доста от училища се намират на далечно разстояние от жилищния квартал, в който живеят учениците. За по-големите от тях не представлява трудност да отидат до там и сами, но това в никакъв случай не се отнася например за първокласниците или второкласниците. В резултат на това много родители трябва да стават много рано сутрин и преди да отидат на работа, да заведат детето си на училище. Това определено е изморително и изтощително, защото освен препълнения градски транспорт, през зимата температурите са много ниски. За съжаление проблемът с местонахождението на училищата съществува отдавна и всяка година с него се сблъскват голям брой ученици и родители. Що се отнася до записването, то често свободните места са значително по-малко на брой от желаещите да се запишат. Именно това стои в основата на проблемите, които несъмнено възникват и които предизвикват дългото чакане на опашки за записване.

                В градовете, в които няма училища, непременно се осигурява автобус, т.е. транспорт на учениците. Както обаче със сигурност знаете, тежките зимни условия често са причина пътят да бъде затворен. Следователно превозването до училището е невъзможно и родителите трябва да търсят друга алтернатива. Такива репортажи също се отразяват от всички медии като телевизия, радио и Интернет сайтове. Друг проблем пък може да се окаже липсата на достатъчно брой ученици за сформирането на паралелки. Това е обичайно явление на много места в страната, особено в по-малките села, където населението е малобройно. В резултат на това се сформират т.нар. слети класове, където заедно учат по-малки и по-големи на възраст ученици. Въпреки всички тези проблеми обаче едва ли някой може да отрече, че има недостатъчно на брой училища. В някои квартали дори има по няколко, което определено е предимство за живеещите в тях хора, както и за онези, които живеят в непосредствена близост. По време на лятната ваканция в много училища редовно се правят ремонти, свързани с поставянето на щори и дограма в стаите, пребоядисване на фасадата и пр. Директорите кандидатстват по различни проекти и със спечелените пари правят всичко възможно за подобряването на сградите, които управляват. В училищата също така може да се тренират най-различни и разнообразни видове спорт като плуване, баскетбол, шах или бойни изкуства. Организират се и танцови школи, където хора на различни възрасти могат да усъвършенстват своите умения. Ето как с всички свои предимства и недостатъци училища са една безспорно важна за всяка държава институция, която осигурява средното образование и подготвя млади и способни кадри.

 

 

Етикети:   България , Градове , Екскурзии , Запознанства , Игри , Колежи , Компютри , Комуникации , Образование , Общество
eXTReMe Tracker